За нас

„АМС“ ООД е компания, оперираща на българският и международен пазар от 2006 г. Ние разполагаме се екип от експерти, с които можем да Ви предложим цялостни решения за оборудване и обзавеждане на лечебни заведения, включително консултиране за изграждане на инсталации за пренос и производство на медицински газове. Предлагаме доставка, монтаж, обучение за работа, гаранционно и следгаранционно обслужване на медицинско оборудване и апаратура. Наши клиенти са едни от най-големите болници в страната – университетски, областни, както и малки общински болници. Изпълнявали сме проекти за цялостно оборудване на операционни блокове и интензивни отделения; доставка на анестезиологично оборудване, интензивна неонатална медицинска апаратура; специализирано медицинско обзавеждане; инсталации за обезвреждане на опасни болнични отпадъци; кислородни генератори и др. 

 

През 2020 година, в условията на световна пандемия, установихме търсене на специфични медицински изделия за защита от инфекциозни агенти, в различни форми и предназначение. Проучването на пазара в България показа, че няма производител на такъв тип медицински изолационни продукти, а в Европа са няколко. През 2021 година сформирахме екип, който да проектира и разработи медицински  изолационни продукти за защита на заразно болни или пациенти с компроментирана имунна система, нуждаещи се от протекция от околната среда. Ние сме първата компания в България, която произвежда медицински изолационни изделия – изолационни носилки, стаи, палатки и др. Разполагаме със собствена производствена база, отговаряща на изискванията за производство на медицински изделия, оборудвана със съвременни машини и съоръжения от висок технологичен клас.


"АМС" ООД е официален дистрибутор на системи за цялостно управление на биомедицински отпадък и превръщането му в неопасен. Пандемичната обстановка постави нови, по-високи изисквания към безопасността на болничната средата, като един от рисковете са генерираните опасните болнични отпадъци. Изискване на СЗО е, те да бъдат третирани на мястото на образуването им, а в повечето болници този процес включва съхранение, транспортиране и обезвреждане от специализирани оператори. Предлаганата от нас система за обезвреждане на биомедицнски отпадък е с доказана ефективност и по отношение на инактивирането на коронавирус (2019-nCoV).

Като гаранция за качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, поддържаме сертифицирани системи, съгласно международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 13485:2016. Предстои внедряване и сертифициране на система, съгласно изискванията на съюзната публикация по осигуряване на качеството AQAP-2110 - изисквания на НАТО за осигуряване на качеството при проектиране, разработване и производство.

Целта на компанията ни е да предоставяме качестествени продукти на конкурентни цени, да повишаваме ефективността на услугите, да разширяваме обхвата на дейността, за да удовлетворим изискванията и потребностите на нашите клиенти. Усилията на нашия екип бяха отличени от Българската търговско-промишлена палата с грамота в категория „Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2018/2017 г.“.