Трансферна пациентна носилка - хидравлична HTS-028