ISOSPACE PN6-042


Медицинската изолационнаносилка ISOSPACE PN6-042 е разработена за транспортиране и изолиране на пациенти със заразни заболявания, когато в обема накамерата се поддържа отрицателноналягане.

В режим на положително налягане, намира приложение за транспорт на имунокомпрометирани пациенти, пациенти с тежки изгаряния и други състояния,които изискват изолиране отоколната среда.

Общи спецификации

SOSPASE PN6-042 е изолационна носилка,състояща се от мобилна херметична камера, снабдена с филтрираща вентилационна система. В зависимост от целта на приложение в камерата може да се поддържа отрицателно или положително налягане.


Отрицателното налягане предотвратява изпускането на прахови частици, вируси ибактерии от вътрешността на носилката към околното пространство.


Положителното налягане вътре в обема не позволява проникването на контаминирани частици в носилката, а въздухът, който се подава в камерата е пречистен с помощта насистема от филтри.

Предимства

Технически характеристики

ОКОМПЛЕКТОВКА:

Режими на налягане

Работни скорости

Задаване на степен на скорост на въздушния поток

Електронно управление

Филтрираща вентилационна система

Сигурност/транспортиране